Σάββατο, 23 Μαΐου 2009

Preloader Tutorial

Now u will learn how to create a nice preloader. In flash you have to use them a lot thats why I'll give you two links with two deferent tutorials. First link is much easier and faster but it is not explain the code. The other it's more difficult but It's very very neatly written

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου